Kapitánské průkazy

27.05.2011 20:04

Vůdce malého plavidla – VMP

Tento průkaz Vás opravňuje k vedení rekreačních plavidel do max. délky 20m, obsaditelnosti (kapacitě plavidla) do 12 osob a výkonu motorické síly max. 100kW a to na vnitrozemských vodních cestách jak u nás tak i v zahraničí.

Školení jednodenní vždy v sobotu. Po dohodě možnost individuálního školení. Cena 5000.- včetně výukových materiálů.

Mezinárodní průkaz způsobilosti na moře – MPZ (C)

Jde o rozšíření průkazu VMP. Držitel tohoto průkazu je oprávněn k vedení rekreačního plavidla za stejných podmínek jako u průkazu Vůdce malého plavidla, avšak rozšířené o možnost provozovaní těchto rekreačních plavidel i na moři. Průkaz umožňuje plavbu na moři ve vzdálenosti 0,75 námořní míle od pobřežní linie. Tento průkaz lze získat pouze s průkazem VMP.

Školení jednodenní vždy v neděli (navazuje na sobotní školení k získání průkazu Vůdce malého plavidla) . Po dohodě možnost individuálního školení. Cena 500.-jedná se o příplatek k VMP  včetně výukových materiálů.

Praktická zkouška k průkazu VMP a MPZ

Praktická zkouška rozšiřuje jak průkaz Vůdce malého plavidla tak i Mezinárodní průkaz způsobilosti . Absolvováním praktické zkoušky si rozšíříte parametry průkazů VMP i MPZ o neomezený výkon motorické síly rekreačního plavidla. Pro absolventy praktické zkoušky tedy neplatí limit maximálního výkonu motorické síly 100kW. Cena 1000.- jedná se o příplatek k VMP nebo MPZ

Příprava na praktickou zkoušku probíhá vždy o víkendu ve Veselí nad Moravou , termín (dle domluvy). Po dohodě možnost individuální přípravy.

Průkaz pro vedení plachetnic do 80m2 oplachtění

Opravňuje držitele k vedení plachetnic do maximálních rozměrů oplachtění 80m2. Jde o rozšíření průkazů VMP a MPZ. Školení jednodenní termín vždy po domluvě. Cena včetně výukových materiálů.Cena 1000.- jedná se o příplatek k VMP nebo MPZ

 

Všechny uvedené ceny jsou bez poplatků za kolky u VMP 350.- u MPZ 300.- při sloučení cena komplet 450.-

 

Potřebné doklady k možnosti absolvování školení a zkoušek
 

 • Výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
 • Potvrzení o zdravotní prohlídce (ne starší 3 měsíců)
 • Dokladové foto
 • Žádost o vydání plavebního dokladu  

  Školení probíhá v učebně ve Zbraslavi (u Rosic), teoretické zkoušky na SPS v Přerově, praktická příprava i praktická

  zkouška ve Veselí nad Moravou

 • Žádost ke stažení na https://www.spspraha.cz/prukazy/zadost.pdf

  Potvrzení o zdravotní prohlídce ke stažení na https://www.spspraha.cz/prukazy/potvrzeni.pdf