Kapitánské průkazy + praktická cvičení

 

Vzhledem k velkému zájmu o kapitánské kurzy vyhlašujeme nové termíny na rok 2014 všechny kurzy budou ukončeny na SPS Přerov dále nabízíme možnost zakoupení dárkového poukazu na kapitánský kurz.

 

 

Vůdce malého plavidla – VMP

Tento průkaz Vás opravňuje k vedení rekreačních plavidel do max. délky 20m, obsaditelnosti (kapacitě plavidla) do 12 osob a výkonu motorické

síly max. 100kW a to na vnitrozemských vodních cestách jak u nás tak i v zahraničí.

Školení jednodenní vždy v sobotu. Po dohodě možnost individuálního školení.

 

Cena 3500.- včetně výukových materiálů.

 

 

Mezinárodní průkaz způsobilosti na moře – MPZ (C)

Jde o rozšíření průkazu VMP. Držitel tohoto průkazu je oprávněn k vedení rekreačního plavidla za stejných podmínek jako u průkazu Vůdce malého

plavidla, avšak rozšířené o možnost provozovaní těchto rekreačních plavidel i na moři. Průkaz umožňuje plavbu na moři ve vzdálenosti

0,75 námořní míle (1,5 km) od pobřeží. Plout tedy můžete na ostrov vzdálený 3km od pobřeží. Tento průkaz lze získat pouze s průkazem VMP.

Školení jednodenní vždy v neděli (navazuje na sobotní školení k získání průkazu Vůdce malého plavidla) . Po dohodě možnost individuálního školení.

 

Cena 2500.-jedná se o příplatek k VMP  včetně výukových materiálů.

 

 

Praktická zkouška k průkazu VMP a MPZ

Praktická zkouška rozšiřuje jak průkaz Vůdce malého plavidla tak i Mezinárodní průkaz způsobilosti . Absolvováním praktické zkoušky si rozšíříte

parametry průkazů VMP i MPZ o neomezený výkon motorické síly rekreačního plavidla. Pro absolventy praktické zkoušky tedy neplatí

limit maximálního výkonu motorické síly 100kW.

 

Cena 1500.- jedná se o příplatek k VMP nebo MPZ

 

Příprava na praktickou zkoušku probíhá vždy o víkendu ve Veselí nad Moravou , termín (dle domluvy). Po dohodě možnost individuální přípravy.

 

Průkaz pro vedení plachetnic do 80m2 oplachtění

Opravňuje držitele k vedení plachetnic do maximálních rozměrů oplachtění 80m2. Jde o rozšíření průkazů VMP a MPZ. Školení jednodenní termín

vždy po domluvě. Cena včetně výukových materiálů.

 

Cena 1000.- jedná se o příplatek k VMP nebo MPZ

 

Všechny uvedené ceny jsou bez poplatků za kolky u VMP 350.- u MPZ 300.- při sloučení cena komplet 450.-

 

Potřebné doklady k možnosti absolvování školení a zkoušek
 

 • Výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
 • Potvrzení o zdravotní prohlídce (ne starší 3 měsíců)
 • Dokladové foto 1 kus
 • Žádost o vydání plavebního dokladu  

   

  Školení probíhá v učebně v Tetčicích (u Rosic) kde je možnost ubytování , teoretické zkoušky                                                    na SPS v Přerově, praktická příprava i praktická zkouška na Dalešické přehradě.

Žádost ke stažení na https://www.spspraha.cz/prukazy/zadost.pdf

Žádost.pdf (79,3 kB)

Potvrzení o zdravotní prohlídce ke stažení na https://www.spspraha.cz/prukazy/potvrzeni.pdf

Zdravotní prohlídka.pdf (57,7 kB)

Online testy zde https://www.spspraha.cz/zkousky/zkousky.aspx

Online testy.aspx

 

Praktická cvičení

Zajištění odborného školení vedení lodě na řekách a na moři. Jedná se o nadstandardní školení, kde se zájemce seznámí s ovládáním motorové lodě, vyvazování, kotvení apod. Po absolvování tohoto školení, je zájemce schopen samostatně řídit loď na řekách i na moři. Pro začínající kapitány tento kurz vřele doporučujeme.

Obsah cvičení

 • technické znalosti

 • spouštění na vodu

 • odrážení

 • přistávání

 • vyvazování

 • kotvení

 • vodní sporty

 

Cvičení probíhá na Dalešické přehradě

Cena cvičení Kč 1990.-/hodina včetně kapitána a paliva (minimální doba školení 2 hodiny)

 

 

Dále nabízíme možnost zakoupení dárkového poukazu na kapitánský kurz

v předem dohodnutém termínu v průběhu celého roku 2012.

Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH.